Adatvédelmi nyilatkozat

Üdvözöljük weboldalunkon, és köszönjük, hogy érdeklődik vállalatunk iránt. Annak érdekében, hogy Ön jól érezze magát a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, átláthatóvá tesszük az Ön számára, hogy mi történik az összegyűjtött adatokkal, és milyen biztonsági intézkedéseket teszünk. Tájékoztat ni fogjuk továbbá az ilyen adatok feldolgozásával kapcsolatos törvényes jogairól.

Elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak felelősségteljes kezelése iránt. Következésképpen természetesnek tartjuk, hogy betartjuk a svájci szövetségi adatvédelmi törvény (FADP), az ahhoz kapcsolódó rendelet és minden más alkalmazandó adatvédelmi szabályozás, különösen az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) rendelkezéseit.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt a vállalatunknál végzett adatfeldolgozás legfontosabb szempontjairól. Ez az adatvédelmi nyilatkozat az Ön személyes adatainak (a továbbiakban: „az Ön adatai”) online és offline kezelésére vonatkozik, beleértve azokat az adatokat, amelyeket különböző forrásokon keresztül (weboldalak, mobilalkalmazások, közösségi média, ügyfelek, beszállítók és üzleti partnerek) kaptunk személyektől.

Bevezetésként itt találhatja az „Adatvédelem: rövid változat” című áttekintésünket, melynek célja, hogy rövid áttekintést nyújtson az adatfeldolgozásaink legfontosabb kulcspontjairól. Ezt követően még részletesebb tájékoztatást nyújtunk Önnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozat nem tartalmazza adatfeldolgozásunk kimerítő leírását, és hogy az egyes ügyeket részben vagy egészben külön adatvédelmi tájékoztatók vagy általános szerződési feltételek szabályozhatják (a jelen adatvédelmi nyilatkozatban történő hivatkozással vagy anélkül).

1. Kapcsolattartók

A felelős személy neve és címe

A Kávé & Hűtő Profi Kft. hivatalos adatai
Székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 46.
Elérhhetősége: info@khprofi.hu

2. Adatvédelem: Absztrakt

Az alábbiakban tömörített formában tájékoztatjuk Önt az adatfeldolgozásunk legfontosabb kulcspontjairól. Természetesen még részletesebb tájékoztatást nyújtunk Önnek. Ezeket közvetlenül az alábbiakban találhatja.

2.1. Feldolgozott személyes adatok
Olyan személyes adatokat használunk fel, amelyeket Ön ad meg nekünk, amelyeket mi gyűjtünk Önről, illetve amelyeket harmadik féltől kaptunk. A legfontosabbak:

 • Kapcsolattartási és azonosító adatok
 • Személyes adatok
 • Szerződési adatok
 • Pénzügyi adatok
 • Interakciós és használati adatok
 • Weboldal információk

2.2. Az adatkezelés céljai
Elsősorban jogi és szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében dolgozunk fel személyes adatokat.

2.3. Közzététel harmadik felek számára
Üzleti tevékenységünk során bizonyos adatokat bizonyos harmadik feleknek továbbítunk, és bizonyos esetekben kötelesek vagyunk azokat továbbítani. Az Ön adatait azonban semmilyen körülmények között nem adjuk el.

2.4. Az adatkezelés helye
A személyes adatokat általában Svájcban vagy egy EU/EGT-országban vagy más, megfelelő adatvédelemmel rendelkező országban dolgozzuk fel.

3. Adatvédelem részletesen

3.1. Az általunk feldolgozott személyes adatok 
A JURA különböző személyes adatokat dolgoz fel. Ennek során különösen olyan adatokról van szó,

 • amelyeket üzleti kapcsolataink során kapunk az ügyfelektől, leendő ügyfelektől, érdekelt felektől, szolgáltatóktól, beszállítóktól, üzleti partnerektől vagy az üzleti kapcsolatban részt vevő más személyektől;
 • amelyeket az álláspályázóktól kapunk;
 • amelyeket törvényesen vagy szerződés alapján kötelesek vagyunk gyűjteni;
 • amelyeket a weboldalunk használata során gyűjtünk;
 • amelyeket hatóságoktól és más harmadik felektől (címkereskedők, hitelinformációs ügynökségek) kapunk.

A kapcsolat jellegétől függően olyan személyes adatokat dolgozhatunk fel Önről, mint:

 • Kapcsolattartási és azonosító adatok, mint például vezetéknév, keresztnév, cím, e-mail-cím, telefonszám;
 • Személyes adatok, mint például nem, nemzetiség, nyelv;
 • Ügyfélszámla-információk, például felhasználónév, jelszó, számlaszám;
 • Szerződéses adatok, mint például a szerződés típusa, tartalma, a termékek és szolgáltatások típusa, rendelési adatok;
 • Pénzügyi adatok, például számlainformációk, fizetési információk, fizetési előzmények, átlagos jövedelem, hitelminősítési adatok;
 • A távközlési forgalomból származó adatok, mint például telefonszám, a kapcsolat dátuma, időpontja és időtartama, a kapcsolat típusa, helymeghatározási adatok, IP-cím, készülékazonosító számok, például MAC-cím;
 • Interakciós és használati adatok: Levelezés, preferenciák és célcsoportinformációk, végberendezés típusa, készülékbeállítások, operációs rendszer, szoftver, jogok érvényesítéséből származó információk;
 • Álláspályázatokhoz szükséges dokumentumok és különleges információk: Motivációs levél, önéletrajz és fénykép, referenciák, oklevelek, oktatási bizonyítványok, harmadik féltől származó referenciák, interjú feljegyzések;
 • Weboldal információk: IP-cím, cookie-információk, böngészőbeállítások, a weboldal látogatásának gyakorisága, a weboldalon tett látogatások időtartama, keresési kifejezések, tartalmakra történő kattintások, származási weboldal.

3.2. A személyes adatok feldolgozásának céljai és a feldolgozás jogalapja
Az általunk gyűjtött személyes adatokat elsősorban az ügyfeleinkkel és üzleti partnereinkkel kötött szerződések megkötésére és feldolgozására használjuk fel.

A személyes adatok feldolgozására támaszkodunk a beszállítóinktól és alvállalkozóinktól származó termékek és szolgáltatások megvásárlásához is. Ha Ön egy ügyfélnek vagy üzleti partnernek dolgozik, az Ön személyes adatai természetesen ebben a minőségében is érintettek lehetnek.

Ezen túlmenően az Ön és más személyek személyes adatait a következő célokból is feldolgozzuk, amennyiben ez megengedett, és amennyiben azt megfelelőnek tartjuk, és amennyiben a célnak megfelelően nekünk (és esetenként harmadik feleknek) jogos érdekünk fűződik hozzá:

 • Termékeink, szolgáltatásaink, weboldalunk és egyéb platformok, amelyeken jelen vagyunk (pl. webáruház, ügyfélszámla, szeminárium és online akadémia) kínálása és továbbfejlesztése;
 • A megkeresések kommunikációja és feldolgozása (pl. kapcsolatfelvételi űrlapok, JURA Live, e-mail, telefon, álláspályázatok, média megkeresések);
 • Reklám és marketing (beleértve a rendezvények és versenyek szervezését), amennyiben Ön hozzájárult/nem tiltakozott adatai felhasználása ellen (ha meglévő ügyfélként reklámot küldünk Önnek, ezt bármikor kifogásolhatja);
 • Piackutatás, médiafigyelés;
 • Jogi igények érvényesítése és védelem jogvitákkal és hatósági eljárásokkal kapcsolatban;
 • Bűncselekmények és egyéb kötelességszegések megelőzése és kivizsgálása (pl. belső vizsgálatok folytatása, adatelemzés a csalás elleni küzdelem érdekében);
 • Működésünk, különösen az informatika, a weboldalunk és más platformok szavatolása. 

3.3. Harmadik felek, akiknek személyes adatokat adunk át
Személyes adatainak feldolgozásának jogalapjaként rendszeresen alkalmazzuk a következőket:

 • az Ön vagy egy meghatalmazott személy hozzájárulása, amelyet Ön bármikor visszavonhat az 1.1. pontban megnevezett (e-mail)-címre küldött üzenetben vagy postai úton (például hírlevelünk fogadására vonatkozóan), ami azonban nincs hatással a már megtörtént adatkezelésre;
 • az Önnel kötött szerződés megkötése vagy teljesítése, vagy az Ön előzetes kérése (például termék beszerzése tőlünk);
 • az érdekek kiegyensúlyozása (például az információbiztonság vagy marketing érdekében), amely ellen Ön bizonyos körülmények között tiltakozhat;
 • jogi kötelezettség (például számviteli dokumentumok megőrzése), amelyet szintén figyelembe vehetünk az érdekek mérlegelése során.

A személyes adatokat üzleti tevékenységünk keretében és a fent megnevezett célokból harmadik feleknek is átadjuk, amennyiben ez megengedett és megfelelő, illetve azért, mert ők feldolgozzák azokat számunkra (megbízásos adatfeldolgozás) vagy azért, mert saját céljaikra kívánják felhasználni azokat (adatközlés) vagy ha Ön ehhez hozzájárulását adta. Ez különösen a következőket foglalja magában:

 • Szolgáltatók, beleértve a szerződéses adatfeldolgozókat is;
 • Informatikai szolgáltatók (pl. webtárhely-szolgáltatók, hírlevélküldő szolgáltatók, online eszközök);
 • Beszállítók,
 • A JURA csoport vállalatai (lásd az impresszumot);
 • Kereskedelmi partnerek, például forgalmazók;
 • Marketingszolgáltatók;
 • Hatóságok;
 • Bankintézetek és pénzforgalmi szolgáltatók;
 • Hivatalos szervek és bíróságok.

Amennyiben szerződéses adatfeldolgozókat veszünk igénybe szolgáltatásaink nyújtásához, megfelelő jogi óvintézkedéseket, valamint megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően biztosítsuk az Ön adatainak védelmét.

A fogadó felek részben belföldön, részben azonban külföldön tartózkodnak. Önnek különösen számolnia kell azzal, hogy az adatait más európai országokba és az Egyesült Államokba továbbítjuk, ahol az általunk igénybe vett informatikai szolgáltatók egy része található. Ha olyan országba továbbítunk adatokat, ahol a törvények nem rendelkeznek megfelelő szintű adatvédelemmel (például az USA), megköveteljük, hogy a fogadó fél megfelelő intézkedéseket hozzon a személyes adatok védelme érdekében (pl. az EU szabványos záradékok megállapodásával, az aktuális verzióval itt elérhető, egyéb óvintézkedések vagy igazoló okok alapján).

3.4. Az adatfeldolgozás időtartama
A személyes adatokat addig kezeljük, amíg az a szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez vagy egyébként az adatkezeléssel elérni kívánt célokhoz szükséges, például a teljes üzleti kapcsolat időtartamára (a szerződés megkezdésétől, feldolgozásától a szerződés megszűnéséig), valamint ezen túlmenően a törvényes megőrzési és dokumentációs kötelezettségeknek megfelelően. Ebben az összefüggésben lehetséges, hogy a személyes adatokat addig az ideig őrizzük meg, amíg velünk szemben követeléseket lehet érvényesíteni, illetve amennyiben erre egyébként jogszabályi kötelezettségünk van, illetve jogos érdekeink ezt megkövetelik (pl. bizonyítási és dokumentációs célokból). Amint az Ön személyes adataira a fent említett célokból már nincs szükség, azokat alapvetően törlik vagy anonimizálják.

Ezen túlmenően töröljük az Ön adatait, ha Ön ezt az 1.1. pontban megadott e-mail címen keresztül kéri tőlünk, és nincs jogi vagy egyéb kötelezettségünk ezen adatok megőrzésére vagy biztosítására.

4. Honlapunk látogatása
Ön alapvetően anélkül használhatja weboldalunkat, hogy konkrét adatokat kellene megadnia magáról. Ez nem vonatkozik azokra a területekre és szolgáltatásokra, amelyekhez természetesen szükség van az Ön nevére, címére vagy más személyes adataira, például a.

Ezenkívül önkéntes alapon e-mailben, online űrlapokon vagy a alkalmazáson keresztül is kapcsolatba léphet velünk. A folyamat során személyes adatokat gyűjtenek és továbbítanak számunkra. A megfelelő beviteli maszk megmutatja, hogy milyen adatokról van szó. Az Ön által megadott adatokat a feldolgozás vagy az Önnel való kapcsolatfelvétel céljából tároljuk.

4.1. Szerver naplófájlok
Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, szervereink minden egyes hozzáférést ideiglenesen egy naplófájlban, az úgynevezett szervernaplófájlokban tárolnak.

Ennek során például az Ön IP-címe, a látogatás dátuma és időpontja, a lekérdezett adatok neve és URL címe, az Ön számítógépének operációs rendszere és az Ön által használt böngésző, valamint más hasonló információk kerülnek rögzítésre annak érdekében, hogy az informatikai rendszereinket ért támadások esetén elhárítsuk a veszélyt.

Az ilyen információk feldolgozása jogos érdekünkben történik, és célja, hogy weboldalunkat, annak tartalmát és ajánlatait helyesen jelenítsük meg az Ön számára, továbbá biztosítsuk az adatforgalmat, optimalizáljuk weboldalunkat, tartalmunkat és ajánlatainkat, folyamatosan biztosítsuk weboldalunk és rendszereink stabilitását és biztonságát, valamint lehetővé tegyük a weboldalunkkal és rendszereinkkel kapcsolatos kibertámadások, levélszemét és egyéb jogellenes cselekmények tisztázását, kivédését és üldözését, valamint az ezzel kapcsolatos követelések érvényesítését.

A weboldal üzemeltetéséhe harmadik felek szolgáltatásait vehetjük igénybe Svájcban és külföldön, akik a fenti feldolgozást a nevünkben végzik. Jelenleg weboldalainkat svájci vagy európai tárhelyszolgáltatók üzemeltetik svájci vagy EGT-beli szervereken.

4.2. Ajánlatkérések és kapcsolatfelvételi űrlap
Weboldalunkon Önnek lehetősége van arra, hogy online űrlapok. Ha Ön egy online űrlapon keresztül kapcsolatba lép velünk, a megfelelő űrlapon megtudhatja, hogy mely személyes adatait gyűjtjük. Ez általában olyan elérhetőségi adatokat tartalmaz, mint a vezetéknév, e-mail-cím és a kéréssel kapcsolatos információk, mint például a kérés tárgya és leírása.

A kötelezőnek jelölt mezőket az Ön kéréseinek feldolgozására és szükség esetén egy másik piacra történő továbbítására használjuk. Az Ön által önkéntesen megadott információkat feldolgozzuk annak érdekében, hogy célzottan tájékoztassuk Önt.

Személyes adatainak feldolgozásának jogalapja az Ön kérésének feldolgozásához fűződő jogos érdekünk. Ha az Önnel való kapcsolatfelvétel célja egy olyan szerződés teljesítése, melynek Ön a szerződő fele, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása, ez további jogalapot jelent az Ön adatainak feldolgozására.

Az ügy végleges tisztázásáig Ön bármikor tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen. Kérjük, hogy kifogását az 1.1. pontban megadott e-mail-címre küldje. 

4.3. Jelentkezések
Ha Ön is jelentkezik nálunk egy állásra, feldolgozzuk azokat a személyes adatokat, amelyeket a jelentkezési folyamat részeként kapunk Öntől, illetve amelyeket a jelentkezési űrlapon ad meg vagy tölt fel. A személyes adatokon, az iskolai végzettségen, munkatapasztalaton és készségeken kívül a szokásos levelezési adatok, például az e-mail-cím és a telefonszám is ide tartoznak. Ezenkívül az Ön által a jelentkezéssel kapcsolatban benyújtott összes dokumentum, például önéletrajz és referenciák is feldolgozásra kerülnek.

Ezeket az adatokat kizárólag az Ön jelentkezése részeként tároljuk, értékeljük, dolgozzuk fel vagy továbbítjuk belsőleg. Ezen túlmenően statisztikai célokra (pl. jelentéstétel) is feldolgozhatók. Ebben az esetben nem lehet következtetéseket levonni az egyes személyekre vonatkozóan.

A pályázó adatait a többi felhasználói adattól elkülönítve tároljuk, és nem vonjuk össze azokkal. Az Ön adatait egy általunk megbízott szolgáltató tárolja az Európai Gazdasági Térségen belüli szerveren, az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak megfelelően.

Ha munkaszerződést kötünk Önnel, a továbbított adatokat a munkaviszony jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő feldolgozása céljából tároljuk. Ha a pályázati eljárás foglalkoztatás nélkül ér véget, személyes adatait további három hónapig tároljuk dokumentációs célokra, majd töröljük, kivéve akkor, ha Ön engedélyt adott arra, hogy adatait további pályázati eljárásokhoz felhasználjuk.

Az Ön jelentkezési adatainak feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet bármikor visszavonhat, vagy a jelentkezési folyamat részeként a szerződéskötést megelőző kötelezettségeink teljesítése. Ha munkaszerződést kötünk Önnel, az adatkezelés a munkaviszony megvalósítása érdekében történik.

4.4. Nyereményjátékok
Amikor Ön nyereményjátékokon vesz részt, akkor a játék lebonyolításához szükséges személyes adatokat rögzítjük. Ez rendszerint az Ön neve és elérhetősége. A nyereményjátékon való részvétel és a kapcsolódó adatgyűjtés természetesen önkéntes.

Adatait továbbíthatjuk a nyereményjáték partnereinknek, például a nyeremény elküldése céljából. Részletes információkat az adott nyereményjátékra vonatkozó részvételi feltételeinkben találhat.

Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja egy olyan szerződés teljesítése, amelynek Ön a szerződő fele, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása.

4.5. Online Akadémia
Weboldalunkon az Online Akadémiához (Online Academy) előzetes regisztráció és a hozzáférési adatokat tartalmazó visszaigazoló e-mail kézhezvétele után lehet hozzáférni. A portálon képzési videókat, feleletválasztós teszteket talál a JURA számára releváns témákban, mint például termékek, kávé, megfelelőség, hogy csak néhányat említsünk.

A portál használata során a személyes adatok olyan kategóriáit dolgozzuk fel, mint például az utolsó bejelentkezés, az utolsó hívás, a megoldott tesztek az összes lehetséges teszt százalékában, a videómegtekintések száma és/vagy az, hogy összesen mennyi ideig játszott le egy videót.

Az Ön személyes adatait csak az oktatási portálunk használatához, valamint a oktatási portál elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos működéséhez szükséges mértékben gyűjtjük és használjuk fel.

Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja a szolgáltatáshoz fűződő jogos érdekünk. Ha a portál használata olyan szerződés teljesítését szolgálja, amelynek Ön a szerződő fele, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtását, ez további jogalapot jelent az adatok feldolgozására.

Az Ön adatainak feldolgozása kizárólag az oktatási portál biztosításával összefüggésben szolgál számunkra. Nem kerül sor más adatokkal történő összevonásra.

4.6. Cookie-k
Weboldalunk úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a böngésző segítségével helyeznek el és tárolnak az Ön végberendezésén (laptop, táblagép, okostelefon vagy hasonló). Ezek azt a célt szolgálják, hogy weboldalunk egésze felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá váljon, és az Ön weboldalunkon tett látogatása a lehető legkellemesebb legyen. A cookie-k nem okoznak kárt az Ön végberendezésében. Nem futtathatnak programokat és nem tartalmazhatnak vírusokat.

Az általunk használt cookie-k többsége úgynevezett munkamenet-cookie-k. Ezek automatikusan törlődnek, amikor Ön kijelentkezik vagy bezárja a böngészőt. Más cookie-k az adott használati folyamat után is az Ön számítógépén maradnak, és lehetővé teszik számunkra vagy partnercégeink számára (harmadik féltől származó cookie-k), hogy a következő látogatáskor felismerjék az Ön böngészőjét. Amennyiben egyéb cookie-kat (pl. az Ön böngészési szokásainak elemzésére szolgáló cookie-kat) tárolunk, ezekkel külön foglalkozunk ebben az adatvédelmi nyilatkozatban.

Az, hogy milyen alapon dolgozzuk fel az Ön személyes adatait a cookie-k használatával, attól függ, hogy kérünk-e beleegyezést. Ha ez a helyzet, és Ön hozzájárul a cookie-k használatához, akkor az adatok feldolgozásának alapja az Ön hozzájárulása. Ellenkező esetben a cookie-k felhasználásával feldolgozott személyes adatokat jogos érdekeink alapján dolgozzuk fel (pl. szolgáltatásaink és ajánlataink optimalizálása vagy a levélszemét és kibertámadások elleni védelem érdekében), illetve ha a cookie-k használata szükséges szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez.

A böngészőjét Ön úgy állíthatja be, hogy az tájékoztassa Önt a cookie-k beállításáról, és csak bizonyos, egyedi esetekben engedélyezze a cookie-k elfogadását, vagy alapvetően kizárja azokat. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmét arra, hogy a cookie-k általános kizárása online ajánlatunk funkcionális korlátozásához vezethet. Ezenkívül a már beállított cookie-kat bármikor törölheti az Ön által használt böngészőben, illetve beállíthatja, hogy a cookie-k automatikusan törlődjenek, amikor a böngészőt bezárja.

4.7. Google szolgáltatások
Weboldalunkon különböző szolgáltatásokat használunk, amelyeket az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező Google LLC, illetve ha Ön szokásos tartózkodási helye az Európai Gazdasági Térségben (EGT) vagy Svájcban van, akkor az Írországban székhellyel rendelkező Google Ireland Ltd („Google”) nyújt. Mindig a Google LLC felelős a személyes adatok feldolgozásáért a „YouTube” és a „Google Maps/Google Earth” szolgáltatások használata során. Weboldalainkon a következő Google-szolgáltatásokat használjuk:

 • Google Tag Manager
 • Google Analytics
 • Google Ads
 • Google AdSense
 • Google Marketing Platform
 • Google Maps/Google Street View
 • YouTube

Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos további információk az alábbiakban találhatók.

A Google olyan technológiákat használ, mint a cookie-k, a böngészőben történő webes tárolás és a nyomkövető pixelek, amelyek lehetővé teszik a weboldalunk használatának elemzését. A weboldalunk használatáról generált információk az Egyesült Államokban vagy más országokban található Google szerverre továbbíthatók és ott tárolhatók. A Google adatközpontjainak elhelyezkedéséről a itt találhat információkat.

A Google által biztosított eszközöket használunk, amelyek a Google szerint személyes adatokat dolgozhatnak fel azokban az országokban, ahol a Google vagy annak alvállalkozói létesítményeket tartanak fenn. A Google azt ígéri „Data Processing Addendum for Products where Google is a Data Processor” című dokumentumában, hogy az EU szabványos szerződési záradékaira támaszkodva megfelelő szintű adatvédelmet biztosít.

Ezen túlmenően a Google továbbra is az EU-USA és a svájci-USA közötti adatvédelmi pajzs megállapodás szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik.

A Google általi feldolgozásról és az adatvédelmi beállításokról a Google Adatvédelmi nyilatkozatában vagy az Adatvédelmi beállításokban találhat további információkat.

4.7.1. Google Tag Manager
Weboldalunk a Google Tag Manager szolgáltatást használja. A Google Tag Managerrel a webhelycímkék hatékonyan kezelhetők. A weblapcímkék az adott weboldal forrásszövegében tárolt helyőrző elemek, amelyek például a gyakran használt weblapelemek, például a webelemző szolgáltatások kódjának integrálását rögzítik. A Google Tag Manager egy kiegészítő szolgáltatás, és maga is csak technikai célból kezel személyes adatokat, és biztosítja más címkék indítását, amelyek viszont bizonyos körülmények esetén adatokat gyűjthetnek. A Google Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha a deaktiválás tartomány- vagy cookie-szinten történt, akkor az a Google Tag Managerrel végrehajtott összes nyomkövető címkére nézve érvényben marad.

A Google Tag Managerrel kapcsolatban a Google súgójában, a Google Tag Manager felhasználási feltételeiben és a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhat további információkat.

4.7.2. Google Analytics
Az Ön hozzájárulása alapján – amelyet a cookie-beállításokon keresztül Ön bármikor visszavonhat – a Google Analytics 4 webanalitikai szolgáltatást használjuk weboldalunk és látogatóinak elemzésére, valamint marketing- és reklámcélokra.

A Google Analytics cookie-kat használ, amelyek az Ön végberendezésén (laptop, táblagép, okostelefon vagy hasonló) tárolódnak, és lehetővé teszik a weboldalunk használatának elemzését. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy értékeljük a weboldalunk használati szokásait, és a kapott statisztikák/jelentések segítségével még érdekesebbé tegyük ajánlatunkat.

A Google Analytics 4 szolgáltatásban az IP-címek anonimizálása alapértelmezés szerint aktiválva van. Ez azt jelenti, hogy az Ön IP-címét a Google Svájcban vagy az EU/EGT-n belül lerövidíti, mielőtt továbbítja. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google szerverére és ott rövidítésre.

A Google ezeket az információkat arra használja, hogy értékelje a weboldalunk használatát, jelentéseket állítson össze a weboldal aktivitásáról, továbbá hogy a weboldal és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson számunkra. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím a Google szerint nem kerül összevonásra más Google-adatokkal. Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, az Ön felhasználói magatartását események formájában (például oldalmegtekintések, a weboldalon való interakció vagy az Ön „kattintási útvonala”), valamint egyéb adatok formájában rögzítjük, például az Ön hozzávetőleges tartózkodási helye (ország és város), az Ön böngészőjére és az Ön által használt végberendezésekre vonatkozó műszaki információk vagy a hivatkozó URL címe, tehát hogy melyik weboldalon/reklámon keresztül jutott el a weboldalunkra.

A Google Analytics segítségével gyűjtött adatokat 14 hónap elteltével automatikusan töröljük.

A cookie-k által generált és a weboldalunk használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét is) gyűjtését és továbbítását a Google felé, valamint az ilyen adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja, ha letölti és telepíti a a Google Analytics deaktiválására szolgáló böngészőkiegészítőt, illetve azáltal, hogy nem ad hozzájárulást a cookie-beállítások keretében. Ha Ön tiltakozni kíván a Google érdeklődésalapú hirdetései ellen, használhatja a Google által biztosított beállítások és lemondási lehetőségeket.

A Google Analytics adatainak felhasználásáról és a Google által az Ön adatainak védelme érdekében hozott intézkedésekről a Google Analytics súgójában találhat áttekintést.
További információkat a Google Analytics felhasználási feltételeiben és az Adatvédelem a Google-nál című dokumentumokban találhat.

4.7.3. Google Ads
A Google online hirdetési programját, a Google Ads szolgáltatást az Ön hozzájárulása alapján használjuk, amelyet a cookie-beállítások keretében bármikor visszavonhat. A Google Ads cookie-kat használ a weboldalunk használatának elemzésére. A cookie akkor kerül beállításra, ha Ön egy Google-hirdetésen keresztül jutott el a weboldalunkra. Az ilyen típusú cookie-k korlátozott érvényességűek, nem tartalmaznak személyes adatokat, és ezért nem használhatók személyes azonosításra. Ha Ön ellátogat bizonyos oldalainkra, és a cookie még nem járt le, akkor mi és a Google felismerhetjük, hogy valaki rákattintott a hirdetésre, és így átirányították a weboldalunkra.

A Google Ads remarketing funkcióját is használjuk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a Google hirdetési hálózaton belüli más weboldalakon, például a YouTube-on vagy a Google hirdetéseiben érdeklődésalapú hirdetéseket jelenítsünk meg a weboldalunk látogatóinak. Ebből a célból elemezzük a weboldalunk látogatóinak interakcióit (pl. milyen termékek iránt érdeklődtek), hogy célzott hirdetéseket tudjunk nekik mutatni más weboldalakon, még azután is, hogy elhagyták a weboldalunkat. Ennek lehetővé tétele érdekében a Google cookie-kat alkalmaz, amikor bizonyos Google-szolgáltatásokat vagy a Google-hirdetési hálózaton belüli weboldalakat látogatnak meg. A cookie-k a használt böngésző egyedi azonosítására szolgálnak, nem személyek azonosítására.

Önnek lehetősége van arra, hogy tiltakozzon a Google érdekalapú hirdetései ellen, vagy a cookie-beállítások keretében nem adja meg hozzájárulását. Ehhez az Ön által használt összes böngészőben be kell állítania a megfelelő személyre szabott reklámbeállításokat.

A Google Ads szolgáltatással összefüggő adatfeldolgozással, valamint a Google hirdetésekben alkalmazott cookie-król a Google adatvédelmi nyilatkozatában és a Google weboldalán, a „Technológiák” című rész alatt találhat további információkat.

4.7.4. Google AdSense
Weboldalunkon a Google AdSense szolgáltatást használjuk hirdetések integrálására, az Ön hozzájárulása alapján, amelyet a cookie-beállítások keretében bármikor visszavonhat („AdSense”). Az AdSense cookie-kat állít be, amelyek lehetővé teszik a weboldalunk használatának elemzését. Az AdSense úgynevezett webjelzőket (láthatatlan grafikákat) is használ, amelyek lehetővé teszik az információk, például a látogatói forgalom értékelését azokon az oldalakon, amelyeken ilyen grafikák vannak beágyazva.

A cookie-k és webjelzők által generált, a weboldalunk használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) és a hirdetési formátumok megjelenítését a Google egy USA-ban vagy más országokban található szerverére továbbítjuk és ott tároljuk. Ezeket az információkat a Google megoszthatja a Google szerződési partnereivel. A Google azonban nem egyesíti az Ön IP-címét az Ön által tárolt egyéb személyes adatokkal.

A cookie-k beállítását megakadályozhatja a böngésző beállításainak megfelelő módosításával, illetve azzal, hogy a cookie-beállítások keretében nem ad hozzájárulást.
Az AdSense működéséről a „Google AdSense” weboldalán találhat további információkat.

4.7.5. Google Marketing Platform
A Google online marketingeszközét, a Google Marketing Platformot („GMP”) használjuk az Ön hozzájárulása alapján, amelyet a cookie-beállításokon belül bármikor visszavonhat. A GMP cookie-kat használ a felhasználók számára releváns hirdetések megjelenítésére, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések javítására, illetve annak megakadályozására, hogy a felhasználó többször is ugyanazt a hirdetést lássa. A Google egy cookie-azonosító segítségével rögzíti, hogy milyen hirdetést milyen böngészőben jelenítettek meg, és így megakadályozhatja, hogy többször az is megjelenjen.

Ezen túlmenően a GMP a cookie-azonosítók segítségével rögzítheti az úgynevezett konverziókat, tehát azt, hogy a felhasználó látja-e a GMP hirdetését, és később meglátogatja-e a hirdető weboldalát, és ott vásárol-e valamit. A Google szerint a GMP-cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat.

A böngésző automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Google szerverével. A Google szerint a GMP integrálásával a Google azt az információt kapja, hogy Ön a weboldalunk megfelelő részét hívta le, vagy a tőlünk származó hirdetésre kattintott. Ha Ön regisztrált a Google valamelyik szolgáltatásában, a Google hozzárendelheti a látogatást az Ön felhasználói fiókjához. Még ha nem is regisztrált a Google-nál, vagy nem jelentkezett be, lehetséges, hogy a szolgáltató megszerzi és tárolja az Ön IP-címét. A GMP használata személyes adatok továbbítását is eredményezheti a Google USA-ban található szervereire.

Ön megakadályozhatja a nyomon követési eljárást a böngészőszoftver megfelelő beállításával, illetve ha módosítja személyre szabott reklámbeállításait vagy nem adja meg hozzájárulását a cookie-beállítások keretében.

A GMP működésével kapcsolatban a „Google Marketing Platform” weboldalán találhat további információkat.

4.7.6. Google Maps/Google Street View
Az interaktív térképek weboldalunkon történő integrálásához és a virtuális túrák biztosításához az Ön hozzájárulása alapján a Google Maps vagy a Google Street View online térképszolgáltatást használjuk.

Amikor olyan weboldalt nyit meg, amelyen a Google Maps szolgáltatást beágyazták, illetve virtuális túrát indít, akkor a Google Maps vagy a Google Street View cookie-t alkalmaz. Ez a cookie rendszerint nem törlődik a böngésző bezárásakor, hanem egy bizonyos idő után lejár, hacsak Ön nem törli manuálisan előzetesen.

A Google Maps vagy a Google Street View használatával a weboldalunk használatára vonatkozó információk (beleértve az Ön IP-címét) továbbításra kerülhetnek a Google egyik USA-beli szerverére, és ott tárolódhatnak. A Google ezeket az adatokat bizonyos körülmények között használati profilok formájában tárolhatja szolgáltatásainak testreszabása, reklámozás és piackutatás céljából. Ha Ön be van jelentkezve a Google rendszerébe, az adatok közvetlenül az Ön fiókjához lesznek hozzárendelve. Ha Ön ezt nem kívánja, akkor előzetesen ki kell jelentkeznie.

Ha nem ért egyet az Ön adatainak ilyen jellegű feldolgozásával, akkor lehetősége van arra, hogy blokkolja ezeket a szolgáltatásokat a Java Script kikapcsolásával a böngészőjében, illetve azzal, hogy nem ad hozzájárulást a cookie-beállítások keretében. Az előbbi azonban a weboldalunk egyéb funkcióit is befolyásolhatja.

További információkat a A Google Maps felhasználási feltételeiben és a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhat.

4.7.7. YouTube
Weboldalunkon a Google LLC („Google”) leányvállalatának, az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező YouTube LLC („YouTube”) szolgáltatásait használjuk.

Amikor Ön elindít egy YouTube-videót a weboldalunkon, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ennek során a YouTube-szerver információt kap arról, hogy Ön melyik oldalainkra látogatott el. Ezt az információt (beleértve az Ön IP-címét) az Ön böngészője közvetlenül a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, ahol az tárolásra kerül. Amennyiben Ön egyidejűleg be van jelentkezve YouTube-fiókjába, akkor Ön lehetővé teszi a YouTube számára az Ön internetezési szokásainak személyes profiljához való hozzárendelését. Ezt úgy akadályozhatja meg, ha a weboldalunk megnyitása előtt kijelentkezik YouTube-fiókjából.

További információkat a YouTube felhasználási feltételeiben és a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhat.

4.8. Facebook Pixels, Custom Audiences és Facebook Conversions
Weboldalunk a Facebook Pixel szolgáltatást használja, amennyiben Ön az Európai Gazdasági Térségben (EGT) vagy Svájcban rendelkezik állandó lakcímmel, amelyet az írországi székhelyű Meta Platforms Ireland Ltd. nyújt. Az anyavállalat az egyesült államokbeli székhellyel rendelkező Meta Platforms Inc. („Meta”). Az Instagram eseténben ugyancsak a Meta szolgáltatásáról van szó.

A Facebook Pixel használatának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet bármikor visszavonhat a cookie-beállításokon belül.

A Facebook Pixel segítségével a Meta számára lehetővé válik, hogy meghatározza az online ajánlataink látogatóit a hirdetések (úgynevezett „Facebook Ads” vagy „Instagram Ads”) megjelenítésének célcsoportjaként. Ennek megfelelően a Facebook Pixel segítségével az általunk elhelyezett Facebook és Instagram hirdetéseket csak azoknak a Facebook felhasználóknak jelenítjük meg, akik érdeklődést mutattak online ajánlataink iránt, illetve bizonyos jellemzőkkel rendelkeznek (pl. érdeklődés bizonyos témák vagy termékek iránt, amelyeket a meglátogatott weboldalak alapján állapítunk meg), amelyeket a Meta számára továbbítunk (Custom Audiences, ún. egyéni célközönségek). A Facebook Pixel segítségével azt is szeretnénk biztosítani, hogy a Facebook és Instagram hirdetéseink megfeleljenek a felhasználók potenciális érdeklődésének, és ne legyenek zaklatóak. A Facebook Pixel segítségével statisztikai és piackutatási célokból nyomon követhetjük a Facebook és Instagram hirdetések hatékonyságát is, mivel láthatjuk, hogy a Facebook vagy Instagram hirdetésre kattintva a felhasználók átirányítódnak-e a weboldalunkra (ún. konverziók). 

A Meta által végzett adatfeldolgozás a Facebook adatkezelési irányelvének keretében történik. A Facebook- és Instagram-hirdetések megjelenítésével kapcsolatban itt találhat általános információkat.

A cookie-k használatával a Meta később felismerheti Önt a Facebook vagy az Instagram tagsági területén, és optimalizálni tudja a hirdetések hatékonyságát, például azáltal, hogy meghatározott csoportoknak szóló hirdetéseket kínál. Ennek előfeltétele, hogy Ön rendelkezik Facebook- és/vagy Instagram-fiókkal, és be van jelentkezve a Facebook vagy az Instagram tagsági területére. Ha Ön nem tagja a Facebooknak vagy az Instagramnak, akkor Önt nem érinti ez az adatfeldolgozás.

A Meta által végzett adatkezeléssel, az Ön ezzel kapcsolatos jogaival és a magánszférájának védelmének módjaival kapcsolatos általános információkat a Facebook adatkezelési irányelveiben, illetve az Instagram adatvédelmi irányelveiben találhat. A Facebook Pixelre és annak működésére vonatkozóan a Facebook súgójában találhat speciális információkat és részleteket. Ha általánosságban tiltakozni kíván a Facebook Pixel által történő gyűjtés és az Ön adatainak a Facebook vagy Instagram hirdetések megjelenítéséhez történő felhasználása ellen, akkor ezt a Facebook hirdetési beállításaiban vagy a Instagram adatvédelmi beállításaiban teheti meg. Ehhez be kell jelentkeznie a Facebookra, illetve az Instagramra.

Ha pedig Ön nem rendelkezik Facebook- vagy Instagram-fiókkal, akkor az elérésmérésre és reklámozásra használt cookie-k használatát a Hálózati hirdetési kezdeményezés deaktiváló oldalán, továbbá az amerikai YourAdChoices weboldalon vagy az európai Your Online Choices weboldalon tilthatja meg. A cookie-beállítások keretében Ön azt is megteheti, hogy nem adja meg hozzájárulását.

Az adatvédelmi beállítások módosításával Ön jövőbeni hatállyal bármikor visszavonhatja a Facebook Pixel általi adatfeldolgozáshoz és az Ön adatainak a weboldalunk Facebook- és Instagram-hirdetések megjelenítéséhez történő felhasználásához adott hozzájárulását.

4.9. LinkedIn konverziókövetés
Az Ön hozzájárulása alapján – amelyet a cookie-beállításokon belül bármikor visszavonhat – weboldalunkon az egyesült államokbeli székhellyel rendelkező LinkedIn Corporation, illetve amennyiben az Ön szokásos tartózkodási helye az Európai Gazdasági Térségben (EGT) vagy Svájcban van, az írországi székhelyű LinkedIn Ireland Unlimited Company („LinkedIn”) konverziókövető technológiáját használjuk.

A LinkedIn technológiáját marketing és optimalizálási célokra használjuk, különösen weboldalunk használatának elemzésére, hogy folyamatosan javíthassuk az egyes funkciókat és ajánlatokat, valamint a felhasználói élményt, és hogy releváns és érdekes hirdetéseket helyezhessünk el az Ön számára. A LinkedIntől összesített és anonim jelentéseket is kapunk a hirdetési tevékenységről és arról, hogy Ön hogyan lép kapcsolatba a weboldalunkkal. Ehhez a LinkedIn egy Javascript-kódot (Insight címke) használ, amely viszont egy cookie-t helyez el az Ön böngészőjében, illetve egy pixelt használ.

A LinkedIn szerint a LinkedIn Insight címke adatokat gyűjt a weboldalunk használatáról, beleértve az URL-t, a hivatkozó URL-t (azaz a weboldalt, ahonnan Ön a weboldalunkra látogat), az IP-címet, az eszköz és a böngésző tulajdonságait (böngészőazonosító) és az időbélyeget. A LinkedIn Insight címkével gyűjtött adatokat titkosítják, az IP-címeket lerövidítik, és a tagok közvetlen azonosítóit hét napon belül eltávolítják az adatok álnevesítése érdekében. A fennmaradó álnevesített adatokat 90 napon belül törlik. A LinkedIn nem oszt meg személyes adatokat a weboldal üzemeltetőjével, csak összesített jelentéseket ad a weboldal közönségéről és a megjelenítés teljesítményéről.

A LinkedIn struktúrái miatt nem zárható ki, hogy az Ön adatai az Egyesült Államokba is továbbításra kerülnek a LinkedIn számára. Ezt a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentettük a megfelelő adatvédelmi eszközök (uniós szabványos szerződések) alkalmazásával.

Az adatfeldolgozás jellegéről, céljáról és hatályáról további információk a LinkedIn Adatvédelmi irányelveiben, Cookie-szabályzatában és Adatvédelmi portálján találhatók. Emellett Ön meg is tilthatja a személyre szabott (LinkedIn) hirdetéseket egy elutasító cookie telepítésével, függetlenül attól, hogy Ön LinkedIn-tag vagy sem.

4.10. Vimeo
A YouTube-on kívül (lásd a fenti 4.9.7. pontot) az egyesült államokbeli székhellyel rendelkező Vimeo Inc. („Vimeo”) videoportál beépülő moduljait is használjuk a videók weboldalunkon történő integrálásához.

Amikor Ön megnyitja valamelyik olyan weboldalunkat, amely tartalmaz egy ilyen bővítményt, az Ön böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Vimeo szervereivel. A bővítmény tartalmát a Vimeo közvetlenül az Ön böngészőjébe továbbítja, és beépíti a weboldalba. Ezáltal a Vimeo megkapja azt az információt, hogy az Ön böngészője elérte a weboldalunk megfelelő oldalát, még akkor is, ha Ön nem rendelkezik Vimeo-fiókkal, illetve jelenleg nincs bejelentkezve a Vimeo szolgáltatásba. Ezeket az információkat (beleértve az Ön IP-címét is) az Ön böngészője közvetlenül a Vimeo egyik egyesült államokbeli szerverére továbbítja, ahol tárolásra kerülnek.

Ha Ön be van jelentkezve a Vimeo szolgáltatásba, a Vimeo közvetlenül hozzárendelheti a weboldalunkon tett látogatását az Ön Vimeo-fiókjához. Ha Ön interakcióba lép a bővítményekkel (például megnyomja egy videó indítógombját), akkor ezeket az információkat ugyancsak közvetlenül a Vimeo szerverére továbbítják és tárolják.

Amennyiben Ön nem szeretné, hogy a Vimeo a weboldalunkon keresztül gyűjtött adatokat közvetlenül az Ön Vimeo-fiókjához rendelje, akkor a weboldalunk meglátogatása előtt ki kell jelentkeznie a Vimeo fiókjából.

Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a cookie-beállítások keretében nem kell megadnia. Ha Ön beleegyezését adta a Vimeo használatához, akkor ezt bármikor visszavonhatja a cookie-beállítások jövőbeni hatállyal történő módosításával.

Az adatgyűjtés céljáról és mértékéről, valamint az adatok Vimeo általi további feldolgozásával és felhasználásával, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogaival és a magánszférájának védelmét szolgáló beállítási lehetőségekkel kapcsolatban kérjük, tanulmányozza a Vimeo adatvédelmi nyilatkozatát.

4.11. Adform
A dániai székhelyű Adformtól származó nyomkövetési pontokat az Ön hozzájárulása alapján használjuk, amelyet bármikor visszavonhat a cookie-beállításokon belül. A gyűjtött adatok névtelenek maradnak. Ez azt jelenti, hogy az egyes felhasználók adatai nem tekinthetők meg. A gyűjtött adatokat azonban az Adform titkosított formában tárolja és feldolgozza. Ezeken az adatokon keresztül nem áll módunkban a weboldalaink egyes látogatóinak hozzárendelése. Erről a jelenlegi információink szerint tájékoztatni fogjuk Önt.

Ezek a nyomkövetési pontok lehetővé teszik a JURA számára, hogy felhasználóra szabott hirdetéseket jelenítsen meg.

Weboldalaink az Adform A/S cookie-kat és termékeket (Ad Server, DSP és DMP) is használ a célcsoport-orientált hirdetések közös feldolgozása érdekében. E célból különböző paramétereket, például a megtekintett oldalakat, az eszköz típusát, a földrajzi származást, az utoljára meglátogatott weboldalakat rögzítik, és a látogatókat különböző szegmensekbe csoportosítják. A statisztikai elemzések segítségével a hasonló felhasználók megtalálhatók az Adform cookie-állományában, hogy a JURA célzott hirdetésekkel célozhassa meg őket.

Az Adformról az adatvédelmi nyilatkozatukban találhat további információkat.

4.12. Dynatrace
Weboldalunk a Dynatrace LLC, 1601 Trapelo Road, #116 Waltham, MA 02451 USA felügyeleti szolgáltatás elemző eszközét használja. A Dynatrace-t a weboldalunk teljesítményének biztosításához és annak megértéséhez használjuk, hogy a weboldalunk felhasználói hogyan navigálnak azon. A Dynatrace rögzíti a W3C válaszidőket, a gombokra, hivatkozásokra, JavaScript hibákra, a böngésző típusára és a földrajzi régióra történő kattintásokat. Ezek az adatok abban segítenek nekünk, hogy folyamatosan javítsuk weboldalunk teljesítményét, valamint azonosítani és orvosolni tudjuk a funkcionális problémákat. A helyes és hatékony működéshez a Dynatrace-nek cookie-kra van szüksége. A Dynatrace használatának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a cookie-beállítások keretében bármikor visszavonhat.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államokban nincs egyenértékű adatvédelmi szint, és különösen az ott vagy az amerikai vállalatok vagy külföldi leányvállalataik által világszerte feldolgozott adatokhoz való hozzáférést az amerikai hatóságok megtekinthetik, illetve bizonyos esetekben nyilvánosságra hozhatják azokat. Nem amerikai állampolgárként lehetséges, hogy Ön nem megfelelően, illetve egyáltalán nem tud fellépni ez ellen. Ezt a kockázatot a megfelelő adatvédelmi eszközök (uniós szabványos szerződések) alkalmazásával a lehető legalacsonyabbra csökkentettük, de nem tudjuk teljesen kizárni, így a Dynatrace használatához való hozzájárulása ugyancsak magában hordozza ezt a kockázatot.

Ön úgy biztosíthatja, hogy ne kerüljön sor személyes adatok gyűjtésére, ha aktiválja a böngészője „követés letiltása” (do-not-track) funkcióját. 

5. Közösségi média jelenlét

Közösségi média profilokat tartunk fenn a Facebookon, az Instagramon, a YouTube-on és a LinkedIn-en.

A közösségi médiaprofiljainkon megadott adatokat a közösségi médiaplatform teszi közzé, és azokat mi semmilyen más célra nem használjuk vagy dolgozzuk fel. Fenntartjuk azonban a jogot a tartalom törlésére, ha ez szükségesnek bizonyul. Szükség esetén a közösségi médiaplatformon keresztül kommunikálunk Önnel.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a közösségi médiaplatform üzemeltetője webes nyomon követési módszereket alkalmaz. A webes nyomon követés, amelyre nincs ráhatásunk, attól függetlenül is megtörténhet, hogy Ön bejelentkezett vagy regisztrált a közösségi médiaplatformon.

A közösségi médiaplatform szolgáltatója általi adatfeldolgozásra vonatkozó részletesebb információk az adott szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában találhatók:

6. Az Ön jogai

Önnek joga van a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és az adatkezelés egyéb módon történő tiltakozásához, különösen a közvetlen üzletszerzés, a közvetlen reklámcélú profilalkotás és egyéb jogos érdekek alapján történő adatkezelés céljából, valamint bizonyos személyes adatok más szervnek történő továbbítása céljából történő kiadásához (ún. adathordozhatóság), az Önre vonatkozó adatvédelmi törvények keretein belül és amennyiben azok előírják (például a GDPR esetében).

Felhívjuk azonban figyelmét, hogy fenntartjuk a jogot arra, hogy a törvény által előírt korlátozásokat a magunk részéről érvényesítsük, például ha bizonyos adatok megőrzésére vagy feldolgozására kötelezettek vagyunk, ha ehhez nyomós érdekünk fűződik (amennyiben erre hivatkozhatunk), illetve ha követelések érvényesítéséhez van rá szükségünk. Ha ez bármilyen költséggel jár az Ön számára, akkor előzetesen tájékoztatni fogjuk. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e jogok gyakorlása ellentétes lehet a szerződéses megállapodásokkal, és olyan következményekkel járhat, mint a szerződés idő előtti felmondása vagy költségkövetkezmények. Előzetesen tájékoztatni fogjuk Önt, ha ez még nincs szerződésben rögzítve.

E jogok gyakorlásához rendszerint szükséges, hogy Ön egyértelműen igazolja személyazonosságát (pl. személyi igazolványának másolatával, ha személyazonossága egyébként nem egyértelmű vagy nem ellenőrizhető). Jogai gyakorlásához Ön az 1.1. pontban megadott címen léphet kapcsolatba velünk.

Ezenkívül minden érintettnek joga van ahhoz, hogy igényeit bíróság előtt érvényesítse, vagy panaszt tegyen az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

7. Adatbiztonság

Műszaki és szervezeti biztonsági óvintézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy megvédjük az Ön személyes adatait a manipuláció, elvesztés, megsemmisítés vagy illetéktelen személyek hozzáférése ellen, továbbá biztosítsuk az Ön jogainak védelmét és az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezések betartását.

A megtett intézkedések célja, hogy biztosítsák az Ön adatainak bizalmas kezelését és sértetlenségét, valamint rendszereink és szolgáltatásaink rendelkezésre állását és rugalmasságát az Ön adatainak tartós feldolgozása során. Biztosítaniuk kell továbbá a személyes adatok rendelkezésre állásának és az azokhoz való hozzáférésnek a gyors helyreállítását fizikai vagy műszaki incidens esetén.

Biztonsági intézkedéseink közé tartozik az Ön adatainak titkosítása is. A JURA weboldalon keresztül zajló adatforgalom HTTPS használatával titkosított. Ez azt jelenti, hogy minden online megadott információ titkosított átviteli útvonalon keresztül kerül továbbításra. Ez azt jelenti, hogy ezeket az információkat illetéktelen harmadik felek soha nem tekinthetik meg.

Adatfeldolgozási és biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődéssel összhangban folyamatosan fejlesztjük.

Saját belső adatvédelmünket is nagyon komolyan vesszük. Alkalmazottaink és az általunk megbízott szolgáltató cégek kötelesek a titoktartásra és az adatvédelmi rendelkezések betartására. Ezenkívül csak a szükséges mértékben kapnak hozzáférést az adatokhoz.

8. A weboldal kiskorúak általi használata

A weboldal felnőtt közönségnek szól. Kiskorúak, különösen a 16 év alatti gyermekek nem adhatnak át nekünk személyes adatokat, illetve nem regisztrálhatnak semmilyen szolgáltatásra szüleik vagy törvényes gyámjuk beleegyezése nélkül. Ha megállapítjuk, hogy ilyen adatokat továbbítottak nekünk, azokat töröljük az adatbázisunkból. A gyermek szülei (vagy törvényes képviselői) kapcsolatba léphetnek velünk, és kérelmezhetik a törlést vagy a leiratkozást. Ehhez szükségünk van egy olyan hivatalos dokumentum másolatára, amely Önt szülőként vagy törvényes gyámként azonosítja.

9. Más szolgáltatók weboldalaira mutató hivatkozások

Weboldalunkon partnerek és a JURA hivatalos szakkereskedőinek weboldalaira mutató hivatkozások is találhatók. Amennyiben más szolgáltatók weboldalaira mutató hivatkozások találhatók, azok tartalmára nincs befolyásunk. Ezért ezekért a tartalmakért semmilyen garancia vagy felelősség nem vállalható. Az oldalak tartalmáért mindig a mindenkori szolgáltató vagy üzemeltető felel. A hivatkozott oldalakat a hivatkozás időpontjában ellenőriztük az esetleges jogszabálysértések és felismerhető jogsértések tekintetében. Az illegális tartalmak nem voltak felismerhetők a hivatkozás időpontjában. Törvénysértés konkrét jelei nélkül a hivatkozott oldalak tartalmának állandó ellenőrzése azonban nem elvárható. Az ilyen hivatkozásokat haladéktalanul eltávolítjuk, ha törvénysértésről szerzünk tudomást.